Επιλέξτε μέρα και ώρα

Σημειώστε το λόγο του ραντεβού

Επιλέξτε την Κατηγορία της ασφάλισής σας

Επωνυμία

Ονοματεπώνυμο Ιατρού

Δήμητρα Καραβασίλη

Διεύθυνση

Γλαδστώνος 11, Τρίκαλα

Τηλέφωνο

2431021641 - 2431021507

Ωράριο λειτουργίας:

Καθημερινά 07:10 -14:30, Απογεύματα 17:30 - 20:30 Σάββαττο 08:00-12:30