Επιλέξτε μέρα και ώρα

Σημειώστε το λόγο του ραντεβού

Επιλέξτε την Κατηγορία της ασφάλισής σας

Επωνυμία

Ονοματεπώνυμο Ιατρού

Δημήτριος Παπαδόπουλος

Διεύθυνση

Σορωνή, Σορωνή

Τηλέφωνο

2241042433

Ωράριο λειτουργίας:

Καθημερινά 07:00 -13:00, Απογεύματα 17:00 - 19:30 εκτός Τετάρτης