Επιλέξτε μέρα και ώρα

Σημειώστε το λόγο του ραντεβού

Επιλέξτε την Κατηγορία της ασφάλισής σας

Επωνυμία

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ

Ονοματεπώνυμο Ιατρού

Αντώνιος Παραπανήσιος

Διεύθυνση

Ανδρομάχης 150, Καλλιθέα

Τηλέφωνο

2109522949

Ωράριο λειτουργίας:

Καθημερινά 07:30 -13:00