Επιλέξτε μέρα και ώρα

Σημειώστε το λόγο του ραντεβού

Επιλέξτε την Κατηγορία της ασφάλισής σας

Επωνυμία

Ονοματεπώνυμο Ιατρού

Ελένη Αλεξανδράκη

Διεύθυνση

Πλατεία Αγίου Τίτου, Τυμπάκι

Τηλέφωνο

2892053401

Ωράριο λειτουργίας:

Δευτέρα έως Παρασκευή 07:30-14:30