Επιλέξτε μέρα και ώρα

Σημειώστε το λόγο του ραντεβού

Επιλέξτε την Κατηγορία της ασφάλισής σας

Επωνυμία

Ονοματεπώνυμο Ιατρού

Κυριακή Βαλσαμοπούλου

Διεύθυνση

Δημοκρατίας 12, Ζωγράφος

Υποσημείωση: ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 608,230,235

Τηλέφωνο

2107716886

Ωράριο λειτουργίας:

Καθημερινά 07:30 -13:30