Εργαστηριακός Αιματολογικός Έλεγχος

Η ανάγκη εργαστηριακού αιματολογικού ελέγχου είναι διαχρονική και επιτακτική.

Ο έλεγχος γίνεται, είτε στα πλαίσια της πρόληψης, είτε στα πλαίσια της διαγνωστικής προσέγγισης μιας συμπτωματολογίας. Δύναται έτσι ο ιατρός πχ: να εξακριβώσει προδιαθεσικούς παράγοντες κινδύνου για την εκδήλωση μιας πάθησης, να παρακολουθήσει επίπεδα φαρμάκων που μπορεί να παίρνει ο εξεταζόμενος προσαρμόζοντας αναλόγως το θεραπευτικό σχήμα και να διαπιστώσει υπάρχουσες οργανικές διαταραχές και ανεπάρκειες.

Πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να διασφαλιστούν αξιόπιστα αποτελέσματα και ότι δεν είναι κοινές για όλες τις εξετάσεις, ούτε για όλους τους εξεταζόμενους.

Πατήστε εδώ για να δείτε το 3D animation movie με τις οδηγίες πριν τον Εργαστηριακό Αιματολογικό Έλεγχο.