• Ιατρείο

  Το ιατρείο πραγματοποιεί μικροβιολογικές, βιοχημικές,αιματολογικές και ορμονολογικές εξετάσεις.

 • Μedisyn Quality System

  medisyn quality system Το Σύστημα Ποιότητας Medisyn Quality System αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πιστοποίησης συγκεκριμένων προδιαγραφών ποιότητας για τις εξετάσεις που εκτελούνται στο εργαστήριο μου και πιστοποίησης των ποιοτικών προδιαγραφών λειτουργίας του ιατρείου μου ως προς τον εξεταζόμενο πολίτη.

  Συγκεκριμένα, τo παρόν ιατρείο διασφαλίζει την ποιότητα των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών εξετάσεων, μέσω συμμετοχών και πιστοποιήσεων όπως:

  - Είναι μέλος του Συνεταιρισμού Εργαστηριακών Ιατρών Medisyn, τα εργαστήρια του οποίου διαθέτουν διαπιστευμένο Σύστημα Ποιότητας ISO 15189 για την εκτέλεση των εργαστηριακών εξετάσεων
  - Συμμετέχει σε διεργαστηριακά Σχήματα Ελέγχου Ποιότητας διαπιστευμένα κατά ISO 17043
  - Διαθέτει Πιστοποιητικό Ποιότητας ISO 9001:2015 για τη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων σε βιολογικά δείγματα
  - Διαθέτει Πιστοποιητικό Εξωτερικού Ελέγχου Ποιότητας για τις εργαστηριακές εξετάσεις: Κλινικής Χημείας και Αιματολογίας
 • Ειδικές Υπηρεσίες

  Κατ'οίκον αιμοληψίες

  Παιδικές αιμοληψίες

 • Συμβάσεις με ταμεία

  • ΕΟΠΥΥ

Επωνυμία

Μικροβιολογικό Βιοχημικό Αιματολογικό Εργαστήριο Παρασκευή Τουμπούρου - Κοπανούδη

Ονοματεπώνυμο Ιατρού

Τουμπούρου - Κοπανούδη Παρασκευή

Διεύθυνση

Μητροπόλεως 5Γ, Καβάλα

Τηλέφωνο

2510832585 - 2510240445

Ωράριο λειτουργίας:

Καθημερινά 08:00-14:00, Απόγευματα 18:00-20:00 εκτός Τετάρτης, Σάββατο κατόπιν ραντεβού