• Σύντομο Βιογραφικό Ιατρού

  Πάνω από 25 χρόνια στην Νίκαια ,στην πλατεία του Αγ. Νικολάου λειτουργεί Ακτινολογικό και Μικροβιολογικό ιατρείο, υπό την διεύθυνση του Ιατρού Ακτινολόγου Μιχάλη Γρ. Ψαλτάκου.

  Ο Ιατρός Βιοπαθολόγος Λούκος Δημήτριος (Διευθ. Ανοσολογικού τμήματος Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας 251) ως Επιστημονικός υπεύθυνος του Μικροβιολογικού τμήματος ασκεί τον άμεσο έλεγχο όλων των Μικροβιολογικών, Βιοχημικών, Αιματολογικών και Ανοσολογικών εξετάσεων, τις οποίες και παραδίδει ο ίδιος στους ασθενείς τις απογευματινές ώρες λειτουργίας του εργαστηρίου.

 • Μedisyn Quality System

  medisyn quality system Το Σύστημα Ποιότητας Medisyn Quality System αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πιστοποίησης συγκεκριμένων προδιαγραφών ποιότητας για τις εξετάσεις που εκτελούνται στο εργαστήριο μου και πιστοποίησης των ποιοτικών προδιαγραφών λειτουργίας του ιατρείου μου ως προς τον εξεταζόμενο πολίτη.

  Συγκεκριμένα, τo παρόν ιατρείο διασφαλίζει την ποιότητα των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών εξετάσεων, μέσω συμμετοχών και πιστοποιήσεων όπως:

  - Είναι μέλος του Συνεταιρισμού Εργαστηριακών Ιατρών Medisyn, τα εργαστήρια του οποίου διαθέτουν διαπιστευμένο Σύστημα Ποιότητας ISO 15189 για την εκτέλεση των εργαστηριακών εξετάσεων
  - Συμμετέχει σε διεργαστηριακά Σχήματα Ελέγχου Ποιότητας διαπιστευμένα κατά ISO 17043
  - Διαθέτει Πιστοποιητικό Ποιότητας ISO 9001:2015 για τη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων σε βιολογικά δείγματα
  - Διαθέτει Πιστοποιητικό Εξωτερικού Ελέγχου Ποιότητας για τις εργαστηριακές εξετάσεις: Κλινικής Χημείας και Αιματολογίας
 • Ειδικές Υπηρεσίες

  Αιμοληψία κατ'οίκον

  Παιδική αιμοληψία (κατόπιν ραντεβού)

 • Συμβάσεις με ταμεία

  • ΕΟΠΥΥ

Επωνυμία

Διαγνωστικό Ψαλτάκος

Ονοματεπώνυμο Ιατρού

Λουκος Δημήτρης

Διεύθυνση

Γρεβενών 56, Νίκαια

Πρόσβαση: Τερματικός σταθμός συγκοινωνιών πλατεία Αγ. Νικολάου,σύντομα και σταθμός ΜΕΤΡΟ

Τηλέφωνο

2104916232 - 2104920552

Ωράριο λειτουργίας:

Καθημερινά 07:30-20:00

logo_psaltakosdiagnosis.jpg