• Σύντομο Βιογραφικό Ιατρού

  • Ειδικές Υπηρεσίες

  • Συμβάσεις με ταμεία

    • ΕΟΠΥΥ

Ονοματεπώνυμο Ιατρού

Μεγαρχιώτη Αποστολία

Διεύθυνση

Αγναντερό, Αγναντερό

Τηλέφωνο

2441084007 - 6973994828

Ωράριο λειτουργίας: