• Σύντομο Βιογραφικό Ιατρού

  • Ειδικές Υπηρεσίες

  • Συμβάσεις με ταμεία

    • ΕΟΠΥΥ
    • ΤΥΠΕΤ

Ονοματεπώνυμο Ιατρού

Καρδούλα Αθηνά

Διεύθυνση

Μουζάκι, Μουζάκι

Τηλέφωνο

2445042666

Ωράριο λειτουργίας:

Καθημερινά 08:30 -15:30