• Σύντομο Βιογραφικό Ιατρού

 • Ειδικές Υπηρεσίες

  Αιμοληψία κατ'οίκον

  Παιδική αιμοληψία

 • Συμβάσεις με ταμεία

  • ΓΕΑ
  • ΓΕΝ
  • ΓΕΣ
  • ΕΟΠΥΥ

Ονοματεπώνυμο Ιατρού

Σιμόπουλος Κωνσταντίνος

Διεύθυνση

Μικρασιατών 25, Βελεστίνο

Τηλέφωνο

2425024128

Ωράριο λειτουργίας:

Καθημερινά 07:00 -15:00