• Σύντομο Βιογραφικό Ιατρού

  Η Μαριγιάννα Κων. Κυριαζή γεννήθηκε στις 2/3/1980.

  Φοίτησε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, από όπου έλαβε το Πτυχίο της τον Δεκέμβριο του 2005.

  Την ειδικότητα της Ιατρικής Μικροβιολογίας - Βιοπαθολογίας (1 χρόνο Παθολογία και 4 χρόνια Μικροβιολογία), ξεκίνησε στο Γ.Ν. Αγίου Νικολάου Κρήτης τον Οκτώβριο του 2006 και ολοκλήρωσε στο Βενιζέλειο – Πανάνειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης τον Ιανουάριο του 2012.

  Τον Μάρτιο του 2012 απέκτησε τον τίτλο της Ιατρικής ειδικότητας στην Ιατρική Βιοπαθολογία.

  Είναι μέλος της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής.

  Από την αρχή του 2013 διατηρεί Μικροβιολογικό Εργαστήριο στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Σε αυτό το χρονικό διάστημα ενημερώνεται συνεχώς  σε θέματα Μικροβιολογίας - Βιοπαθολογίας παρακολουθώντας Επιστημονικά Συνέδρια και Σεμινάρια και ασχολείται με τη συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών.

 • Μedisyn Quality System

  medisyn quality system Το Σύστημα Ποιότητας Medisyn Quality System αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πιστοποίησης συγκεκριμένων προδιαγραφών ποιότητας για τις εξετάσεις που εκτελούνται στο εργαστήριο μου και πιστοποίησης των ποιοτικών προδιαγραφών λειτουργίας του ιατρείου μου ως προς τον εξεταζόμενο πολίτη.

  Συγκεκριμένα, τo παρόν ιατρείο διασφαλίζει την ποιότητα των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών εξετάσεων, μέσω συμμετοχών και πιστοποιήσεων όπως:

  - Είναι μέλος του Συνεταιρισμού Εργαστηριακών Ιατρών Medisyn, τα εργαστήρια του οποίου διαθέτουν διαπιστευμένο Σύστημα Ποιότητας ISO 15189 για την εκτέλεση των εργαστηριακών εξετάσεων
  - Συμμετέχει σε διεργαστηριακά Σχήματα Ελέγχου Ποιότητας διαπιστευμένα κατά ISO 17043
  - Διαθέτει Πιστοποιητικό Ποιότητας ISO 9001:2015 για τη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων σε βιολογικά δείγματα
  - Διαθέτει Πιστοποιητικό Εξωτερικού Ελέγχου Ποιότητας για τις εργαστηριακές εξετάσεις: Κλινικής Χημείας και Αιματολογίας
 • Ειδικές Υπηρεσίες

  1. Αιμοληψία κατ'οίκον χωρίς οικονομική επιβάρυνση.
  2. Πρόγραμμα Κοινωνικής Ευθύνης για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (άνεργοι-ανασφάλιστοι).
  3. Εμπειρία στην αιμοληψία παιδιών.
  4. Αποστολή αποτελεσμάτων είτε στον  ίδιο τον ασθενή  με  fax / e-mail ή στον θεράποντα ιατρό.
  5. Δυνατότητα τήρησης ιατρικού αρχείου ασθενών, απο την έναρξη λειτουργίας του εργαστηρίου.
  6. Οι αιμοληψίες εκτελούνται με ειδική συσκευή ανίχνευσης φλεβών με υπέρυθρες VIVO 500S,που απεικονίζει εύκολα και με ακρίβεια τις φλέβες στο ανθρώπινο σώμα, σε βάθος έως και 8 mm.

 • Συμβάσεις με ταμεία

  • ΕΟΠΥΥ
  • ΙΝΤERAMERICAN
  • ΤΥΠΕΤ

Ονοματεπώνυμο Ιατρού

Κυριαζή Μαριγιάννα

Διεύθυνση

Καπετανάκη 22, Άγιος Νικόλαος

Τηλέφωνο

2841021505

Ωράριο λειτουργίας:

Δευτέρα έως Παρασκευή 7:30-14:30