Εξέταση | Έλεγχος κατάχρησης εξαρτησιογόνων ουσιών (DOA)

Αμφεταμίνες

  • d-Αμφεταμίνη
  • d-Μεθαμφεταμίνη
  • Εκσταση (3,4 μεθυλενιο-διοξυ-μεθυλαμφεταμίνη ή MDMA) 

Βαρβιτουρικά

  • Μίγμα δραστικού φαρμάκου/μεταβολιτών

Βενζοδιαζεπίνες 

  • Κατηγορίας υποκατάστασης 1,4

Κανναβινοειδή (THC)

  • Μεταβολίτης της Δ9 THC (Δ9 COOH-THC)

Κοκαΐνης μεταβολίτες

  • Βενζοϋλεκγονίνη 

Οπιούχα

  • Κωδεΐνη
  • Μορφίνη
  • Ηρωίνη 

Αιθανόλη (ETOH)

Η κατάχρηση ουσιών συνήθως σχετίζεται με νεαρά άτομα, αλλά αυτά τα προβλήματα δεν έχουν όριο ηλικίας.
Οι χρήστες ουσιών μεγαλύτερης ηλικίας διακρίνονται σε αυτούς που ξεκίνησαν τη χρήση σε νεαρή ηλικία (επιζώντες) και σε αυτούς που την ξεκίνησαν σε μεγαλύτερη ηλικία (αντιδρώντες). Οι χρήστες που ξεκίνησαν σε νεαρή ηλικία συνήθως έχουν μεγάλο ιστορικό χρήσης ουσιών, η οποία συνεχίζεται και σε μεγάλη ηλικία. Οι χρήστες που ξεκίνησαν αργότερα συχνά ξεκινούν τη χρήση εξαιτίας δύσκολων περιστατικών της ζωής τους, όπως είναι η συνταξιοδότηση, η διάλυση του γάμου τους, η κοινωνική απομόνωση ή το πένθος. Όσον αφορά την κατάχρηση αλκοόλ, οι μελέτες δείχνουν ότι υπάρχουν σημαντικές κλινικές διαφορές ανάλογα με την ηλικία έναρξης χρήσης των ασθενών.
Επειδή η νόθευση ή η αραίωση του προσκομισθέντος δείγματος (in vitro ή in vivo ) μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένα αποτελέσματα, εάν υπάρχει υποψία νόθευσης, θα πρέπει να επιβεβαιώνεται, μέσω του ελέγχου  με τις κατάλληλες δοκιμασίες (οξειδωτικά, κρεατινίνη, ειδικό βάρος και εύρος pH)  όπως απαιτείται, σύμφωνα με τις οδηγίες Mandatory Guidelines for Federal Workplace Drug Testing Programs (Υποχρεωτικές κατευθυντήριες οδηγίες για τα ομοσπονδιακά προγράμματα ελέγχου ναρκωτικών ουσιών σε χώρους εργασίας).

Είδος δείγματος: Ούρα τυχαίας ούρησης