Εξέταση | Αξιολόγηση υποκλινικής ανεπάρκειας βιταμίνης Β12 (180 -350 pg/mL)

  • Μεθυλομαλονικό οξύ (ΜΜΑ)
  • Αντισώματα έναντι του ενδογενούς παράγοντα (IFAb)
  • Γαστρίνη

Η γνώση των αιτίων της ανεπάρκειας της βιταμίνης Β12 είναι πολύ σημαντική στην κλινική πράξη για τον καθορισμό της αναγκαιότητας χορήγησης θεραπείας υποκατάστασης σε περίπτωση υποκλινικής ανεπάρκειας, καθώς και για τη χρονική διάρκεια της θεραπείας αυτής.

Ανεπάρκεια της βιταμίνης Β12 στον οργανισμό μπορεί να συμβεί επομένως είτε λόγω μειωμένης πρόσληψης είτε λόγω διαταραχής σε κάποιο από τα στάδια που οδηγούν στην απορρόφησή της.

ΓΙα τα ασυπτωματικά άτομα με οριακά επίπεδα επίπεδα βιταμίνης Β12 στον ορό και υψηλά επίπεδα μεθυλομαλονικού οξέος (ΜΜΑ) , γίνεται έλεγχος για αντισώματα έναντι του ενδογενούς παράγοντα (IFAb) προκειμένου να διαπιστώσουμε εάν η κακοήθης αναιμία είναι η υποκείμενη αιτία. Η επιβεβαίωση της κακοήθους αναιμίας γίνεται με την παρουσία ενός υψηλού βαθμού υπεργαστριναιμίας.

O διαγνωστικός έλεγχος πιθανής ανεπάρκειας βιταμίνης Β12 και δια μέσω αυτού διαγνωστική προσέγγιση της κακοήθους αναιμίας αναφέρεται σε άτομα χωρίς γαστρεκτομή και εκτελείται μετά από δίαιτα 8-10 ωρών.