Εξέταση | Διαφοροποίηση της ελκώδους κολίτιδας (UC) από τη νόσο του Crohn (CD)

  • Άτυπα IgG pANCA (aANCA) [Μικτού τύπου ANCA /ANA ], μονιμοποίηση του υποστρώματος σε αιθανόλη επιβεβαιωμένα με μονιμοποίηση του υποστρώματος σε φορμόλη
  • Αντιπυρηνικά αντισώματα (ANA)
  • Αντισώματα IgG και IgA  έναντι του Saccharomyces cerevisiae (ASCA)

Τα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου (IBDs) αποτελούν μια ομάδα νοσημάτων αγνώστου αιτιολογίας με παρόμοιες κλινικές εκδηλώσεις. Τις δύο βασικές κλινικές εκφάνσεις των IBDs αποτελούν η ελκώδης κολίτιδα (UC) και η νόσος του Crohn (CD).

Τα δύο αυτά νοσήματα φέρουν πολλές ομοιότητες αλλά και τόσες διαφορές, ώστε να χρήζουν ιδιαίτερης και διαφορετικής θεραπευτικής προσέγγισης. Επίσης, σε κάθε μια από τις νόσους αυτές η εντόπιση των βλαβών καθώς και η εναλλαγή εξάρσεων και υφέσεων είναι που καθορίζει την θεραπευτική παρέμβαση. Για το λόγο αυτό ο κάθε ασθενής χρήζει εξατομικευμένης τόσο φαρμακευτικής/χειρουργικής θεραπείας, όσο και διατροφικής παρέμβασης.

Τα ASCA(IgA,IgG) ανιχνεύονται >3.2 έτη πριν την εμφάνιση της νόσου Crohn.Συσχετίζονται με νεώτερες ηλικίες και με εντόπιση στον ειλεό.