Εξέταση | Έλεγχος δραστικότητας και εξουδετερωτικών αντισώματων αναστολέων TNFα

  • Επίπεδα δραστικότητας ανταλιμουμάμπης /Ινφλιξιμάμπης
  • Εξουδετερωτικά αντισώματα ανταλιμουμάμπης/Ινφλιξιμάμπης (NAb)

Αυτή η δοκιμή μετρά την ικανότητα βιολογικών παραγόντων να εξουδετερώνουν τη δράση του TNFa.

Επιπροσθέτως, τιτλοδοτούνται τα αντισώματα εξουδετέρωσης (NAb) τους (αναφέροντας την υψηλότερη αραίωση στον ορό του ασθενούς στον οποίο ανιχνεύεται η δραστηριότητα των NAb).
Τροποποιητές βιολογικών αποκρίσεων που στοχεύουν συγκεκριμένα μόρια και φλεγμονώδεις ή ανοσολογικές επιδράσεις.

Αναφέρονται επίσης ως βιολογικές θεραπείες, τροποποιητές βιολογικών αποκρίσεων ή στοχευμένες θεραπείες.
Τα επίπεδα κυκλοφορούσας ανταλιμουμάμπης(Humira)  έχει αποδειχθεί ότι διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των ασθενών. Αυτές οι διαφορές σχετίζονται με το χρόνο και τη συχνότητα χορήγησης και τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τον ασθενή όπως η ηλικία, το φύλο, το βάρος, ο μεταβολισμός φαρμάκων και τα συνχορηγούμενα φάρμακα όπως η μεθοτρεξάτη και άλλα ανοσοκατασταλτικά.