Εξέταση | Διάγνωση σακχαρώδη διαβήτη

  • Γλυκόζη νηστείας
  • Γλυκόζη 2h μετά λήψη 75 gr                                                                     
  • Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη HbA1c (μέθοδος HPLC)
  • Μέση εκτιμώμενη γλυκόζη eAG
  • Ινσουλίνη νηστείας
  • Αντίσταση στην ινσουλίνη HOMA-IR

*Ο έλεγχος περιλαμβάνει ιατρική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων