Εξέταση | Προληπτικός έλεγχος καρδιοαγγειακών παθήσεων

 • γλυκόζη
 • ουρικό οξύ
 • χοληστερίνη
 • τριγλυκερίδια
 • HDL
 • LDL
 • CRPποσοτικό
 • Lp(α)
 • ινσουλίνη
 • Αντίσταση στην ινσουλίνη (HOMA-IR)
 • Αθηρωματικός δείκτης  TC/HDL-C.