Εξέταση | Διάγνωση δυσλιπιδαιμίας

 • γλυκόζη
 • ινσουλίνη
 • κρεατινίνη
 • ουρικό οξύ
 • χοληστερίνη
 • τριγλυκερίδια
 • HDL
 • LDL
 • Apo A1, Apo B, Lp(a)
 • TSH
 • CRPποσοτικό
 • ομοκυστεΐνη
 • Αντίσταση στην ινσουλίνη(HOMA-IR)
 • Αθηρωματικός δείκτης  TC/HDL-C.