Εξέταση | Παρακολούθηση υπολιπιδαιμικής αγωγής

  • Ολική χοληστερίνη
  • τριγλυκερίδια
  • HDL
  • LDL
  • ALT
  • AST
  • CPK
  • Αθηρωματικός δείκτης TC/HDL-C