Εξέταση | Διάγνωση αλλεργικής αντίδρασης

  • Γενική αίματος
  • Μέτρηση ηωσινοφίλων
  • Aνοσοσφαιρίνη IgE