Εξέταση | Υποτροπιάζουσες μυκητιάσεις

  • Καλλιέργεια για μύκητες
  • Αυξανόγραμμα για την ανίχνευση ευαισθησίας