Εξέταση | Αθλητικό check-up μικρό

  • Γενική αίματος
  • αιμοπετάλια
  • γλυκόζη
  • σίδηρος
  • κρεατινίνη
  • χοληστερίνη
  • τρανσαμινάσες(2)
  • CPK

Είναι ευρέως γνωστό, ότι ο αθλητισμός και η σωματική άσκηση κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, συνδράμουν στη διασφάλιση μιας καλής φυσικής και ψυχολογικής κατάστασης. Ενισχύονται το μυοσκελετικό σύστημα, η καρδιακή και πνευμονική λειτουργία & προωθείται η κοινωνικοποίησή του ατόμου.

Πριν από την έναρξη μιας αθλητικής δραστηριότητας όμως, ακόμη και σε πολύ μικρή ηλικία, το άτομο οφείλει να υποβληθεί σε κλινικο-εργαστηριακές εξετάσεις , για να αποκλειστεί μια υποκείμενη επίκτητη ή κληρονομούμενη παθολογική κατάσταση. Η λήψη ενός εμπεριστατωμένου ιστορικού (ατομικού και οικογενειακού) κρίνεται απαραίτητη, ειδικά όταν ο έλεγχος γίνεται για πρώτη φορά π.χ αν υπάρχουν καρδιοπάθειες στην οικογένεια ή θάνατος πριν τα 50 χρόνια στενού συγγενούς.

Οι προτεινόμενες εργαστηριακές εξετάσεις παρέχουν πληροφορίες για το επίπεδο ενυδάτωσης του οργανισμού, την ικανότητά του να μεταφέρει οξυγόνο στους μύες, την ύπαρξη ή όχι φλεγμονής και την κατάσταση του καρδιαγγειακού συστήματος, των νεφρών και ήπατος.

Τα πλήρη check-ups περιλαμβάνουν &κλινικούς ελέγχους, όπως ηλεκτροκαρδιογράφημα, στηθοσκόπηση για εντόπιση φυσημάτων της καρδιάς, υπερηχογράφημα καρωτίδων έγχρωμης ροής (Triplex) ,ακρόαση πνευμόνων και μέτρηση αρτηριακής πίεσης .

Ανάλογα με την συστηματικότητα των ελέγχων, ο εξεταζόμενος μπορεί να υποβληθεί σε εξετάσεις περισσότερο ή λιγότερο εξονυχιστικούς.

Καθώς αυξάνονται τα κρούσματα με θανάτους αθλητών στα γήπεδα, αποτελεί επιτακτική ανάγκη και υπεύθυνη στάση ο τακτικός έλεγχος ακόμη και των φαινομενικά υγιών νέων ατόμων, ώστε να μην περνούν απαρατήρητες παθολογικές καταστάσεις που μπορεί να υποβόσκουν.