Εξέταση | Προγεννητικός έλεγχος

 • Γενική αίματος
 • αιμοπετάλια
 • γενική ούρων
 • ουρία
 • κρεατινίνη
 • σίδηρος
 • φερριτίνη
 • σάκχαρο
 • ομάδα-Rhesus
 • ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης
 • τεστ δρεπανώσεως
 • HbsAg
 • HCV
 • RPR
 • HIV 1&2
 • αντισώματα IgG-IgM ερυθράς
 • τοξοπλάσματος
 • μεγαλοκυτταροιού
 • TSH
 • Πλήρης καλλιέργεια κολπικού εκκρίματος αερόβια και αναερόβια
 • μικροσκοπική εξέταση για μύκητες
 • τριχομονάδες
 • naisseriae
 • αντιβιόγραμμα
 • Mucoplasma hominis
 • Ureaplasma urealiticum
 • χλαμύδια