Εξέταση | Διάγνωση προστατίτιδας με μέθοδο stamey

  • Καλλιέργεια ουρηθρικού εκκρίματος και αντιβιόγραμμα
  • Καλλιέργεια ούρων 1ης ούρησης και αντιβιόγραμμα
  • Καλλιέργεια και αντιβιόγραμμα μέσης ούρησης
  • Καλλιέργεια και αντιβιόγραμμα προστατικού υγρού(μάλαξη)
  • Καλλιέργεια και αντιβιόγραμμα ούρων μετά μάλαξη
  • Χλαμύδια, Μucoplasma hominis,Ureaplasma urealiticum ουρηθρικού εκκρίματος
  • Χλαμύδια, mucoplasma hominis, ureaplasma urealiticum προστατικού υγρού

( η μάλαξη προστάτη γίνεται από ουρολόγο)