Εξέταση | Έλεγχος σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων

  • Ηπατίτιδες A&C ( HBsAg, HBcAb, HCV )
  • AIDS ( HIV )
  • Σίφυλις ολικά αντισώματα
  • Χλαμύδια (ουρηθρικό η τραχηλικό)
  • Mucoplasma hominis (ουρηθρικό η κολπικό)
  • Ureaplasma urealiticum (ουρηθρικό η κολπικό)
  • Αντισώματα έρπητος Ι&ΙΙ IgM