Εξέταση | Προφίλ 12 αυτοαντισωμάτων για την αξιολόγηση οροθετικών ΑΝΑ

Προφίλ 12 αυτοαντισωμάτων  για την αξιολόγηση οροθετικών ΑΝΑ

WB Αντισώματα IgG  έναντι πυρηνικών και κυτταροπλασματικών αντιγόνων

 • dsDNA
 • Νουκλεοσώματα
 • Sm
 • Ριβοσωμιακή  πρωτεΐνη P (rib P)
 • Ιστόνες
 • RNP
 • SS-A/Ro 60kDa
 • SS-A/Ro 52kDa
 • SS-B/La
 • Scl-70
 • CENP-B
 • Jo-1

Με τον όρο αντιπυρηνικά αντισώματα (ANA) περιγράφεται μια ποικιλία αυτοαντισωμάτων κατά συστατικών των κυτταρικών πυρήνων που περιέχουν DNA, RNA και διάφορες πυρηνικές πρωτεΐνες και ριβονουκλεοπρωτείνες.
Κατ 'επέκταση, περιλαμβάνουν επίσης τα αντισώματα που αναγνωρίζουν ορισμένα συστατικά του κυτταροπλάσματος και του κυτταροσκελετού.

Τα θετικά ΑΝΑ στερούνται ειδικότητας και δύναται να εμφανιστούν σε πολλά αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα, χρόνιες φλεγμονώδεις και μολυσματικές ασθένειες, κακοήθειες και μπορούν επίσης να επάγονται από ορισμένα φάρμακα. Νοσήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη περιλαμβάνουν τη ρευματοειδή αρθρίτιδα, αυτοάνοση ηπατίτιδα, πρωτοπαθή χολική κίρρωση, αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα, νόσο του Addison, κακοήθη αναιμία, αυτοάνοσες νευροπάθειες, αγγειίτιδα, κοιλιοκάκη, πομφολυγώδης νόσος, και άλλες.