Εξέταση | Διαγνωστική προσέγγιση ιδιοπαθών φλεγμονωδών μυοπαθειών (IIMs)

Διαγνωστική προσέγγιση ιδιοπαθών φλεγμονωδών μυοπαθειών (IIMs)

Η συχνότητα των αυτοαντισωμάτων στις ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις μυοπάθειες (IIMs) είναι αρκετά υψηλή και η θετικό-τητα τους θα μπορούσε να φθάσει το 80% . Η περιγραφή ενός ευρέος φάσματος ειδικών για τη μυοσίτιδα  αυτοαντι-σωμάτων  (MSAs), παρέχει τη δυνατότητα για καλύτερη κλινική κατηγοριοποίηση των IIMs κατά τη διάγνωση.

 • Διαγνωστική προσέγγιση πολυμυοσίτιδας (ΡΜ), δερματομυοσίτιδας (DM)
 • WB Μυοσίτιδας ειδικά αντισώματα IgG (MSAs) έναντι πυρηνικών και κυτταροπλασματικών αντιγόνων Jo-1
 • PL-7
 • PL-12
 • SRP
 • Mi-2
 • Ku
 • PM/Scl 100
 • Scl-70
 • IIF Αντιπυρηνικά αντισώματα IgG (ANA)
 • ΕΝΖ Κινάση της κρεατίνης (CK)
 • Αλδολάση (ΑLS)

Η παρουσία των ειδικών για τη μυοσίτιδα  αυτοαντισωμάτων (MSAs), σχετίζεται με ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις μυοπάθειες (IIMs) , όπως η πολυμυοσίτιδα (ΡΜ), η δερματομυοσίτιδα (DM), η νεανική δερματομυοσίτιδα (JDM), η σκληροδερμία (Scl) ή του συνδρόμου επικάλυψης PM/SSc.

Ένα σύνδρομο επικάλυψης μεταξύ των δύο κλινικών οντοτήτων έχει περιγραφεί. Οι ασθενείς με σύνδρομο επικάλυψης μπορούν να εμφανίσουν ειδικά Ku ή PM Scl αντισώματα.