Εξέταση | Μη επεμβατικός έλεγχος παρουσίας ενεργού κοιλιοκάκης (CD)

Μη επεμβατικός έλεγχος παρουσίας ενεργού κοιλιοκάκης (CD)*

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες ESPGHAN για παιδιά>2 ετών ή ενήλικες με συμπτώματα ή σημάδια  που υποδηλώνουν CD (συμπεριλαμβανομένων και άτυπων συμπτωμάτων)

  • Αντισώματα IgA έναντι της ιστικής τρανσγλουταμινάσης (atTG-IgA)
  • Ολική ανασοσφαιρίνη Α (IgA)

* Επίπεδα a-tTG IgA< 5xULN πρέπει να επιβεβαιώνονται μέσω της δοκιμασίας ΕmΑ

Είδος δείγματος: Ορός