Εξέταση | Έλεγχος ασθενούς με κοιλιοκάκη υπό δίαιτα ελεύθερη γλουτένης (GFD)

Έλεγχος ασθενούς με κοιλιοκάκη υπό δίαιτα ελεύθερη γλουτένης (GFD)

Ανοσολογικός έλεγχος

  • Αντισώματα IgA έναντι της ιστικής τρανσγλουταμινάσης (atTG-IgA)
  • Αντισώματα IgG έναντι απαμιδιωμένων πεπτιδίων γλιαδίνης (aDGP-IgG )

Δεν υπάρχουν γενετικά προδιατεθειμένα άτομα με το κατάλληλο κλινικό πλαίσιο που βρίσκονται σε μια ελεύθερη δίαιτα, και έχουν αρνητικό ορολογικό έλεγχο (IgA a-tTG ή/και IgG a-DGP) και θετική δωδεκαδακτυλική βιοψία.
Η διεθνής τάση στην ανθρωποκεντρική ιατρική είναι η διαγνωστική προσέγγιση να περιορίζει τον επεμβατικό έλεγχο στο ελάχιστο.