Εξέταση | Θρομβοφιλία στην κύηση και λοχεία

Θρομβοφιλία στην κύηση και λοχεία

Η κύηση είναι υπερπηκτική κατάσταση λόγω φυσιολογικών μεταβολών των παραγόντων πήξης όπως αύξηση

APCR στο 2ο και 3ο τρίμηνο, μείωση πρωτεΐνης S (PrS),αύξηση ινωδογόνου και FII, FVII, FVIII και FX, αύξηση TAFI (ThrombinActivatableFibrinolyticInhibitor),και PAI-1και PAI-2 (PlasminogenActivatorInhibitor).
Η υπερπηκτική κατάσταση επιτείνεται ακόμη περισσότερο από τη φλεβική στάση στα κάτω άκρα λόγω πίεσης της μήτρας στην κάτω κοίλη φλέβα και στις φλέβες της πυέλου, τη μειωμένη κινητικότητα αλλά και τη διαδικασία του τοκετού και ειδικά της καισαρικής τομής.
Η θρομβοφιλία στην κύηση αυξάνει τον κίνδυνο και άλλων αγγειακών επιπλοκών όπως της απώλειας εμβρύου, της καθυστέρησης ενδομήτριας ανάπτυξης και της θρομβωτικής μικροαγγειοπάθειας. Το αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο (APS), είναι η συχνότερη αιτία επίκτητης θρομβοφιλίας και έχει ως πρώτη αιτία θανάτου τη θρόμβωση. Επιπλέον, η απώλεια εμβρύου και η νοσηρότητα της κύησης είναι σοβαρές επιπλοκές του συνδρόμου και έχουν ιδιαίτερη κλινική σημασία. Η επίκτητη θρoμβοφιλία είναι μια ιατρική πρόκληση και χρήζει επαγρύπνησης.

 • Δραστικότητα  αντιθρομβίνης (AT)
 • Δραστικότητα  πρωτεΐνης C(PrC)
 • Αντιγόνο  ελεύθερης  πρωτεΐνης S(PrS)
 • Μετάλλαξη  G20210A της προθρομβίνης
 • Αντίσταση  στην  ενεργοποιημένη  πρωτεΐνη C (APC-R)*

*Επί παθολογικού APC-R, θα εκτελείται χωρίς χρέωση η εξέταση: Μετάλλαξη R506Q του FV Leiden (FVLM) για την αποσαφήνιση του γενετικού προφίλ του ασθενούς.

 • Αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα (aPLs)
 • Αντιπυκτικό του λύκου (LA)
 • Αντικαρδιολιπινικά αντισώματα IgG 
 • Αντικαρδιολιπινικά αντισώματα IgM
 • Αντισώματα έναντι της β2 – γλυκοπρωτεϊνης Ι IgG(β2GPΙ Ab IgG)
 • Αντισώματα έναντι της β2 – γλυκοπρωτεϊνης Ι IgM(β2GPΙ Ab IgΜ)

Είδος δείγματος: Πλάσμα (κιτρικά), ολικό αίμα (EDTA) ,ορός