Εξέταση | Έλεγχος επίκτητης θρομβοφιλίας

Έλεγχος επίκτητης θρομβοφιλίας

Τα κριτήρια για τη διάγνωση APS (2006) καθιστούν απαραίτητη την παρουσία των ειδικών αυτοαντισωμάτων (aPLs)  που επιμένουν για >12 εβδομάδες.

Το ΑΡS αποτελεί επίκτητη θρομβοφιλική διαταραχή ανοσολογικού τύπου και οφείλεται στην παρουσία αντιφωσφολιπιδικών αντισωμάτων (aPLs).

  • Αντιπυκτικό του λύκου (LA)
  • Αντικαρδιολιπινικά αντισώματα IgG 
  • Αντικαρδιολιπινικά αντισώματα IgM
  • Αντισώματα έναντι της β2 – γλυκοπρωτεϊνης Ι IgG(β2GPΙ Ab IgG)
  • Αντισώματα έναντι της β2 – γλυκοπρωτεϊνης Ι IgM(β2GPΙ Ab IgΜ)