Εξέταση | Θρομβοφιλία σε λήψη αντισυλληπτικών ή ορμονικής υποκατάστασης

Προσυμπτωματικός έλεγχος θρομβοφιλίας σε λήψη από του στόματος αντισυλληπτικών (COPs) η σε αγωγή ορμονικής αποκατάστασης (HRT)

  • Γενική εξέταση αίματος (CBC)
  • PT 
  • aPTT
  • Δραστικότητα  αντιθρομβίνης (AT)
  • Δραστικότητα  πρωτεΐνης C(PrC)
  • Αντιγόνο  ελεύθερης  πρωτεΐνης S(PrS)
  • Μετάλλαξη  G20210A της προθρομβίνης
  • Αντίσταση  στην  ενεργοποιημένη  πρωτεΐνη C (APC-R)*

*Επί παθολογικού APC-R, θα εκτελείται χωρίς χρέωση η εξέταση: Μετάλλαξη R506Q του FV Leiden (FVLM) για την αποσαφήνιση του γενετικού προφίλ του ασθενούς.

Οι γυναίκες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους εκτίθενται στα οιστρογόνα, είτε φυσιολογικά σε αυξημένη ποσότητα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, είτε με τη μορφή εξωγενώς χορηγούμενων φαρμακευτικών σκευασμάτων που περιέχουν οιστρογόνα όπως από του στόματος χορηγουμένα αντισυλληπτικά (COPs) και η αγωγή ορμονικής αποκατάστασης (HRT). Τα φαρμακευτικά σκευάσματα οιστρογόνων συνδέονται με αλλαγές στον αιμοστατικό μηχανισμό που επιφέρουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης φλεβοθρομβοεμβολικών επιπλοκών (VTE), γεγονός που επιτείνεται σε γυναίκες με θρομβοφιλία.
Επιπλέον, τα COPs και η HRT, προκαλούν αναστρέψιμη υπερπηκτικότητα αλλά μόνο η πρόληψη της θρόμβωσης μπορεί να αποτρέψει τη δυνητικά θανατηφόρα ή χρόνια πορεία της. Από το τέλος της δεκαετίας του ’60, σειρές επιδημιολογι-κών μελετών απέδειξαν ότι τα COPs συνδέονται με 4 έως 7 φορές αύξηση του κινδύνου VTE, στο γυναικείο πληθυσμό αναπαραγωγικής ηλικίας στον οποίον, χωρίς COPs, η επίπτωση της VTE δεν ξεπερνά τις 3 περιπτώσεις ανά 10.000 ανά έτος.
Η HRT, στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, αυξάνει τον κίνδυνο VTE κατά 2 έως 5 φορές.Ο αυξημένος κίνδυνος VTE, παρά τη χαμηλή δόση οιστρογόνων σε σχέση με τα COPs, εξηγείται από τον κίνδυνο που προστίθεται λόγω της μεγαλύτερης ηλικίας των γυναικών που λαμβάνουν HRT.

Είδος δείγματος: Πλάσμα (κιτρικά), ολικό αίμα (EDTA)