Εξέταση | Θρομβοφιλία στα παιδιά

Εργαστηριακή διερεύνηση της θρομβοφιλίας στα παιδιά

 • Δραστικότητα  αντιθρομβίνης (AT)
 • Δραστικότητα  πρωτεΐνης C(PrC)
 • Αντιγόνο  ελεύθερης  πρωτεΐνης S(PrS)
 • Μετάλλαξη  G20210A της προθρομβίνης
 • Αντίσταση  στην  ενεργοποιημένη  πρωτεΐνη C (APC-R)*

*Επί παθολογικού APC-R, θα εκτελείται χωρίς χρέωση η εξέταση: Μετάλλαξη R506Q του FV Leiden (FVLM) για την αποσαφήνιση του γενετικού προφίλ του ασθενούς.

 • Αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα (aPLs)
 • Αντιπυκτικό του λύκου (LA)
 • Αντικαρδιολιπινικά αντισώματα IgG 
 • Αντικαρδιολιπινικά αντισώματα IgM
 • Αντισώματα έναντι της β2 – γλυκοπρωτεϊνης Ι IgG (β2GPΙ Ab IgG)
 • Αντισώματα έναντι της β2 – γλυκοπρωτεϊνης Ι IgM (β2GPΙ Ab IgΜ)

Κωδικός Medisyn: 06018
Είδος δείγματος: Πλάσμα (κιτρικά), ολικό αίμα (EDTA) ,ορός