Εξέταση | myBRCA: Πλήρης έλεγχος γονιδίων BRCA 1 & BRCA 2

Τα γονίδια BRCA είναι μέρος της φυσικής άμυνας του οργανισμού μας και προστατεύουν από την ανάπτυξη καρκίνου.  Οι μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA1 και  BRCA2 μπορεί να αυξήσουν σημαντικά τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού, των ωοθηκών ή άλλου είδους καρκίνου.

Η πιθανότητα ανάπτυξης κληρονομικού καρκίνου του μαστού στο γενικό πληθυσμό ανέρχεται στο 12%. Επιβλαβείς μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA1 και BRCA2, αυξάνουν το ποσοστό αυτό σε 46-87% για το BRCA1 και σε 38-84% για το BRCA2. H πιθανότητα ανάπτυξης κληρονομικού καρκίνου των ωοθηκών στο γενικό πληθυσμό ανέρχεται στο 1-2%.

Επιβλαβείς μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA1 και BRCA2, αυξάνουν το ποσοστό αυτό σε 39-63% για το BRCA1 και σε 17-27% για το BRCA2. Η στοχευμένη αλληλούχιση και ανάλυση μεγάλων αναδιατάξεων των γονιδίων BRCA1 και BRCA2, μπορεί να συμβάλλει στην κατανόηση των πιθανοτήτων ανάπτυξης κληρονομικού καρκίνου του μαστού και των ωοθηκών, στην αύξηση των πιθανοτήτων έγκαιρης ανίχνευσης και πρόληψης και στον εντοπισμό μελών της οικογένειας με αυξημένες πιθανότητες ανάπτυξης των εν λόγω καρκίνων.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο έντυπο εδώ.