Εξέταση | myPrenatal: Μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος

Η εξέταση myPrenatal είναι ένας μη επεμβατικός έλεγχος που παρέχει αξιόπιστες απαντήσεις σχετικά με την υγεία του αναπτυσσόμενου εμβρύου. Η απλή αυτή εξέταση ανιχνεύει τις τρεις πιο κοινές χρωμοσωμικές ανωμαλίες.

Το σύνδρομο DOWN (τρισωμία 21), το οποίο σχετίζεται με αναπτυξιακή και διανοητική καθυστέρηση που κυμαίνεται από ήπια έως σοβαρή, την Τρισωμία 18,  μία διαταραχή που προκαλεί σοβαρή αναπτυξιακή καθυστέρηση και γενετικές ανωμαλίες και την Τρισωμία 13 που προκαλεί σοβαρή διανοητική καθυστέρηση και σωματική δυσπλασία.

Ο έλεγχος με επεμβατικές τεχνικές (αμνιοπαρακέντηση & βιοψία χοριακών λαχνών, Chorionic Villi, CV) ενέχει κίνδυνο αποβολής 1-2%. Η εξέταση myPrenatal βασίζεται σε απομόνωση και ανάλυση ελεύθερου κυττάρων εμβρυικού DNA ( cell-free fetal DNA, cffDNA) από το μητρικό αίμα.

Χρησιμοποιείται η μέθοδος της πλήρους αλληλούχισης γονιδιώματος (Whole Genome Sequencing, WGS) για την ανίχνευση των κοινών εμβρυικών ανευπλοειδιών και παρέχονται ακριβείς πληροφορίες για εγκύους ανεξαρτήτως ηλικίας και κινδύνου. Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία «μαζικής παράλληλης αλληλούχισης» μετριέται η ποσότητα DNA από κάθε χρωμόσωμα και με την εφαρμογή κατάλληλου αλγορίθμου ανάλυσης υπολογίζεται η χρωμοσωμική σύσταση (Normalized Chromosome Value, NCV) για κάθε ένα από τα χρωμοσώματα που αναλύονται.

Διαθέτει το χαμηλότερο ποσοστό αποτυχίας (0,07%), μπορεί να εκτελεστεί από την 10η εβδομάδα κύησης, απαιτεί μικρή ποσότητα μητρικού αίματος και δεν περιορίζεται από εθνικότητες, τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, σωματική μάζα (Body Mass Index, ΒΜΙ) και δωρητές ωαρίων.

Το myPrenatal δίνει γρήγορα, ακριβή και ασφαλή για την κύηση, αποτελέσματα.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο έντυπο εδώ.