Εξέταση | Ανίχνευση & ποσοτικός προσδιορισμός του ιού της ηπατίτιδας Β (HBV)

O ιός της ηπατίτιδας Β (Hepatitis B Virus, HBV) αποτελεί την κυριότερη αιτία ιικής ηπατίτιδας. Πάνω από 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι, παγκοσμίως, έχουν εκτεθεί στον ιό και πάνω από 350 εκατομμύρια είναι χρόνιοι φορείς της λοίμωξης.

Ασθενείς με χρόνια λοίμωξη HBV εμφανίζουν υψηλό κίνδυνο μακροχρόνιων επιπλοκών, όπως η  χρόνια ηπατίτιδα, η κίρρωση του ήπατος και το ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα. Οι ορολογικοί δείκτες χρησιμοποιούνται ευρέως ως διαγνωστικοί ή/και προγνωστικοί δείκτες της οξείας ή χρόνιας μόλυνσης από τον ιό HBV.

Ο  πλέον κοινός δείκτης είναι η παρουσία του επιφανειακού αντιγόνου (HBsAg) του ιού. Αν και στους φορείς ενδέχεται να σημειωθεί κάθαρση του HBsAg και ανάπτυξη αντισώματος έναντι αυτού, φαίνεται ότι εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος σοβαρών ηπατικών επιπλοκών αργότερα στη ζωή τους.

Το αντιγόνο e του HBV (HBeAg) χρησιμοποιείται γενικά ως δευτερεύων δείκτης για τον ενεργό πολλαπλασιασμό του ιού που σχετίζεται με προοδευτική ηπατική νόσο. Η αποτυχία κάθαρσης αυτού φαίνεται ότι αυξάνει τον κίνδυνο ηπατικής νόσου τελικού σταδίου. Τα ιικά στελέχη του HBV που φέρουν προπυρηνικές μεταλλάξεις ενδέχεται να μην παράγουν HBeAg, ακόμα και στο στάδιο της  ενεργού λοίμωξης, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η χρήση αυτού του δείκτη για την παρακολούθηση της εξέλιξης της νόσου.

Η μοριακή ανίχνευση και ο ποσοτικός προσδιορίσμος του ιού της ηπατίτιδας Β λειτουργεί ως βοήθημα στη διαχείριση των ασθενών με χρόνια λοίμωξη HBV που υποβάλλονται σε αντι-ιική θεραπεία και συνεισφέρει στην αξιολόγηση της ανταπόκρισης σε αυτή.